Category: health

รวมช่องทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

รวมข้อมูลช่องทางการจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไป  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  โดยแต่ละจังหวัด จะมีช่องทางการลงทะเบียนต่างกันไป จัง...