พอดีเห็น infographic ที่เพื่อนๆ แชร์กันบนโซเชียลมีเดีย เห็นน่าสนใจเลยหยิบมาฝาก กับสถิติ “มะเร็งชนิดไหนที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด?” โรคมะเร็งนั้น เป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันหนึ่ง ถึง 10 ปีซ้อน มาแล้วจากสถิติของ กระทรวงสาธารณสุข มะเร็งคุกคามชีวิตคนทั่วโลกรุนแรง ตายปีละเกือบ 8 ล้านคน ในไทยพบเป็นเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยติดต่อกันกว่า 10 ปี เมื่อปี 2553 ทั่วประเทศ มีรายงานเสียชีวิต 58,076 คน มากสุดจากมะเร็งตับ และป่วยเข้าโรงพยาบาลกว่า 2 แสนคนมากสุดมะเร็งลำไส้ใหญ่ แนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้น ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย

cancer-percentage-in-Thailand

มะเร็งชนิดไหนคร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

 สถิติมะเร็งกับคนไทย

ในปี 2553 ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล 269,204 คน มากที่สุดมะเร็งลำไส้ใหญ่ 49,409 คน รองลงมามะเร็งท่อน้ำดี 40,373 คน มะเร็งเต้านม 35,654 คน มะเร็งปากมดลูก 22,115 คน และมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์หญิง 15,713 คน มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิด 58,076 คน เป็นชาย 33,659 คน หญิง 24,417 คน โดยเป็นมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีมากที่สุด 14,008 คน รองลงมาได้แก่ มะเร็งหลอดคอ-หลอดลมใหญ่และปอด 9,310 คน มะเร็งเต้านม 2,515 คน มะเร็งปากมดลูก 1,746 คน คาดอีก 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 133,767 คน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง 84,662 คน อัตราส่วนชาย-หญิงใกล้เคียงกัน

ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย เป็นชาย 35,437 ราย และหญิง 25,645ราย โดยมะเร็งที่ผู้ชายป่วยมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับ ปอด ลำไส้และทวารหนัก ต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม ตับ ปากมดลูก ปอด ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบคนเมือง นิยมกินแต่เนื้อสัตว์ กินผักผลไม้น้อย ออกกำลังกายน้อย

ทั้งนี้ สัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ความเสี่ยงเป็นมะเร็งมี 7 ประการ ดังด้านล่างนี้ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยละเอียดต่อไป

1.ระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นเลือด
2.กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน
3.มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง
4.มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
5. เป็นแผลรักษาไม่หาย
6.ก้อนหูดหรือไฝตามร่างกายโตขึ้น
7.มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย

รู้ไว้ใช่ ว่า จะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง เพราะ โรคมะเร็งร้อยละ 30-40 สามารถป้องกันได้ด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยง และหากได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งที่เหมาะสม จะสามารถป้องกันและได้รับการรักษาทันท่วงที

ที่มา : นสพ. ผู้จัดการ, แนวหน้า