ขอเชิญตรวขสุขภาพประจำปี สุขภาพดีแถมได้บุญ เพียง 999 บาท วันนี้ – 31 ม.ค. 2559 0 4

แนะนำโครงการดี ๆ สำหรับคนใส่ใจสุขภาพ และรักการทำบุญ กับ โครงการ “ตรวจร่างหาย ได้ผลบุญ” ปีที่ 12 เพียง
ชำระค่าตรวจสุขภาพ 10 รายการ ในราคา 999 บาท (ค่าตรวจ 750 บาท ทำบุญ 249 บาท) สามารถใช้ได้ที่ 43 โรงพยาบาลเอกชน โดยรายได้สมทบทุนมูลนิธโรงพยาบาลปัตตานี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรอกรายละเอียดในแผ่นพับ (ดาวน์โหลด pdf ได้ที่นี่) พร้อมชำระเงิน 999 บาท และนำแผ่นพับที่ประทับตราจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ไปยื่น ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
2. ก่อนเข้ารับการตรวจควรงดอาหาร และน้ำก่อน 6-8 ชั่วโมง
3. การแจ้งผลการตรวจเป็นไปตามระบบของแต่ละโรงพยาบาลฯ (แจ้งทันที หรือส่งผลการตรวจ ไปตามชื่อ – ที่อยู่ที่ให้ไว้)

big02

โปรแกรมตรวจร่างกาย  10 รายการ ได้แก่

1. ตรวจร่างกายทั่วไป
2. ตรวจลักษณะทั่วไปของเลือด
3. ตรวจหมู่เลือด
4. ตรวจเบาหวาน
5. ตรวจการทำงานของไต
6. ตรวจไขมันในเลือด
7. ตรวจไตรกลีเซอร์ไรด์
8. ตรวจเกาด์
9. ตรวจปัสสาวะ
10. ตรวจการทำงานของตับ

43 รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ

1.    กรุงเทพไชน่าทาวน์     (02)118-7888
2.    กรุงเทพคริสเตียน     (02)625-9000
3.    กล้วยน้ำไท     (02)769-2000
4.    เกษมราษฎร์ บางแค     (02)804-8959
5.    เกษมราษฎร์ ประชาชื่น     (02)910-1600-45
6.    เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์     (02)594-0020-65
7.    เจ้าพระยา     (02)434-1111
8.    เซ็นทรัลเยนเนอรัล     (02)552-8777
9.    เทพธารินทร์     (02)348-7000
10.    ไทยนครินทร์     (02)361-2727
11.    ธนบุรี     (02)487-2000
12.    นครธน     (02)450-9999
13.    นนทเวช     (02)596-7888
14.    นวมินทร์ 9     (02)518-1818
15.    บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ     (02)877-1111
16.    บางโพ     (02)587-0144
17.    บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์     (02)523-3359-71
18.    ปิยะเวท     (02)625-6555
19.    พญาไท 1     (02)640-1111
20.    เพชรเวช     (02)318-0080-1
21.    เมโย     (02)579-1770-4
22.    มงกุฎแจ้งวัฒนะ     (02)574-5000
23.    ยันฮี     (02)879-0300
24.    รามคำแหง     (02)743-9999
25.    วิภาวดี     (02)561-1111
26.    เวชธานี     (02)734-0000
27.    สมิติเวช ธนบุรี     (02)438-9000
28.    สายไหม     (02)991-8999
29.    หัวเฉียว     (02)223-1351
30.    เอกชัย     1715
31.    วิชัยเวช อินเตอร์ฯ (หนองแขม)     1792
32.    วิชัยเวช อินเตอร์ฯ (อ้อมน้อย)     1792
33.    ศรีวิชัย 1     (02)412-0055
34.    เปาโลฯ พหลโยธิน     (02)271-7000
35.    เปาโลฯ โชคชัย 4     (02)514-4141
36.    เปาโลฯ สมุทรปราการ     (02)363-2000
37.    เปาโลฯ รังสิต     (02)532-4777
38.    เดชา     (02)246-0137
39.    * จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์     (02)769-2900
40.    * จุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว     (02)738-9900
41.    * จุฬารัตน์ 11 บางปะกง     (038)500-300-99
42.    อบจ. ภูเก็ต     (076)358-888
43.    รวมแพทย์ชัยภูมิ
*รวมสถานพยาบาลในเครือ

คำอธิบายผลตรวจ

สำหรับท่านที่ตรวจพบความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพ สามารถรับคำแนะนำตามแนวทางธรรมชาติบำบัดได้ที่ ศูนย์อำนวยการ(เฉพาะกิจ)

เพื่อให้การตรวจสุขภาพบรรลุเป้าหมายและได้ประโยชน์มากกว่า การจะสรุปเพียงแค่ปกติ หรือไม่ปกติและไม่มีผลกระทบการทำงาน การรายงานผลจึงจำแนกประเภทให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น NORMAL หมายถึง ผลการตรวจปกติหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง INTEREST หมายถึง ผลการตรวจปกติเช่นเดียวกับ NORMAL แต่มีบางอย่างควรได้รับการดูแล เรื่องสุขภาพให้มากขึ้น NOTE หมายถึง การตรวจถือว่าปกติเช่นเดียวกับ NORMAL แต่มีบางอย่างควรได้รับคำแนะนำ และการดูแลจากแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง ABNORMAL หมายถึง ผลการตรวจไม่ปกติ ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมและการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเร็ว

การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป GE (GENERAL PHYSICAL EXAMINATION) เป็นการซักประวัติและตรวจสภาพร่างกายทั่วไปเพื่อพิจารณาดูอาการหรือความผิดปกติต่าง ๆ เช่น หู ตา คอ จมูก รวมทั้งสุขภาพในช่องปาก ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควร อาการฟันผุ เหงือกอักเสบเรื้อรัง จะได้รับคำแนะนำให้พบทันตแพทย์ เพราะสุขภาพในช่องปากและฟัน เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพความมั่นใจในตนเองและมนุษย์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังตรวจอาการผิดปกติอื่น ๆ รวมทั้งการสั่งยาและให้คำปรึกษาแนะนำการบำรุงรักษาสุขภาพ

การตรวจเลือด
Complete blood count ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

เป็นการตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดแดง รวมทั้งวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และรูปร่างของเม็ดเลือดแดงเพื่อบ่งชี้ภาวะของโลหิตจาง การตรวจนับเม็ดเลือดขาวเพื่อดูการติดเชื้อและภูมิต้านทานของร่างกาย และเกร็ดเลือดเพื่อดูความสามารถในการแข็งตัวของเลือดเพื่อห้ามเลือดเมื่อเกิดบาดแผล ได้แก่การตรวจ

Red Blood cells count เป็นการนับปริมาณเม็ดเลือดแดงรวมที่ร่างกายสร้างขึ้น จะพบว่าต่ำกว่าปกติเมื่อมีภาวโลหิตจาง

Haemoglobin ฮีโมโกลบิน ทำหน้าที่จับกับออกซิเจนเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และจะพบว่าต่ำกว่าปกติถ้ามีโลหิตจาง

Haematocrit คือการตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเลือดจะพบว่าต่ำกว่าปกติถ้าม ีโลหิตจาง

เม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อโรคและสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย โดยแบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ ห้า ชนิด ทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน

เกร็ดเลือด ทำหน้าที่ในการแข็งตัวของเลือดและป้องกันการเสียเลือด

Blood group หมู่เลือด ในการตรวจหมู่เลือดมีการตรวจแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ หมู่ ABO หมู่ Rh

Erythrocyte Sediment Rate (ESR) เป็นอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะช่วยบอกถึงภาวการณ์อักเสบภายในร่างกาย ทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อโรค และการมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันร่างกาย

Hemoglobin Typing เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคเลือดธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังบุตรได้ และเป็นโรคที่มีความชุกในประเทศไทยค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการตรวจเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียชนิดที่รุนแรงมาก อาจจะทำให้ทารกมีความพิการหรือแท้งตั้งแต่ในครรภ์ได้

ตรวจเบาหวาน
Glucose การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อทำการคัดกรองโรคเบาหวาน และกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งใช้ติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานด้วย

Hemoglobin A1C เป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด โดยจะสามารถบอกได้ถึงภาวะโดยรวมของน้ำตาลในเลือดย้อนหลังได้ในระดับเดือนที่ ผ่านมาเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานที่แม่นยำยิ่งขึ้น และประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน

การตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรทำการตรวจเพื่อป้องกันภาวะที่เกิดขึ้นจากเบาหวานได้ แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจการทำงานไต การตรวจการไหลเวียนเลือด

การทำงานไต
Blood urea nitrogen BUN เป็นการวัดระดับปริมาณของเสียในร่างกายที่ตามปกติร่างกายจะสามารถขับออกไปได ้ หากมีโรคไต จะทำให้มีการคั่งของสารชนิดนี้ในร่างกาย แต่อาจพบว่ามีค่าสูงขึ้นเล็กน้อยได้ หากอยู่ในภาวะขาดน้ำ รับประทานโปรตีนมากกว่าปกติ

Creatinine เป็นสารที่บ่งถึงการทำงานของไต ซึ่งถ้าหากมีค่าสูงปกติจะแสดงถึงการทำงานของไตที่แย่ลง

ไขมันในเลือด Total cholesterol ระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง รวมทั้งความดันโลหิตสูง

HDL-cholesterol ไขมันชนิดดี ไขมันชนิดดี HDL ทำหน้าที่ป้องกัน LDL และ Cholesterol ไปสะสมที่เส้นเลือดและอวัยวะภายใน สามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้โดยการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และรับประทานอาหารประเภทปลาทะเลเช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราท์

LDL-Cholesterol ไขมันชนิดไม่ดี การติดตามการควบคุมระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันความเสียงในการเกิดเส้นเล ือดหัวใจตีบ จะทำการติดตามผลของระดับ LDL ให้ลดลงในระดับที่เหมาะสม

ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ไตรกลีเซอไรด์ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับและการรับประทานอาหารที่มีไขมัน สาเหตุที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้แก่ การไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป

การตรวจปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไต และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยก่อนตรวจควรทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาด และการเก็บปัสสาวะต้องเก็บปัสสาวะส่วนกลาง โดยทิ้งส่วนต้นและส่วนท้ายออกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้อง ในการตรวจปัสสาวะจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสี ความใส ความเป็นกรดด่าง และการตรวจหาสารต่าง ๆ ที่จะปนมาในปัสสาวะได้แก่

– โปรตีน ถ้าพบว่ามีโปรตีนปนมาในปัสสาวะต้องทำการตรวจการทำงานไตโดยละเอียดเนื่องจากอาจมีความผิดปกติของการทำงานไต – น้ำตาล หากพบว่ามีน้ำตาลปนมาในปัสสาวะอาจบ่งถึงภาวะเบาหวานควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยภาวะเบาหวาน – เลือด หากพบว่ามีเลือดปน อาจเกิดจากนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเช่นมีเนื้องอกหรือมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ จึงต้องทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ

การทำงานตับ

Serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT/AST) เอนไซม์ที่พบได้จากเนื้อเยื่อของอวัยวะหลายชนิดได้แก่ หัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง ตับอ่อน ม้าม และไต ซึ่งจะสูงขึ้นผิดปกติ เมื่อมีการบาดเจ็บหรือการอักเสบของอวัยวะดังกล่าว

Serum glutamic Pyruvic transaminase (SGPT/ALT) ลักษณะเดียวกับ SGOT แต่มีความจำเพาะเจาะจงกับตับมากกว่า เนื่องจากพบได้ที่ตับมากกว่าอวัยวะอื่น ๆ ดังนั้นจะพบค่าเอนไซม์นี้สูงขึ้น เมื่อมีการอักเสบของตับ หรือการทำงานของตับมากขึ้นกว่าปกติเช่น การรับประทานยาบางชนิด

Alkaline Phosphatase เอนไซม์ที่สร้างมาจากตับ กระดูก ลำไส้ และรก จะพบว่าสูงผิดปกติเมื่อมีภาวะตับอักเสบ การบาดเจ็บของกระดูก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ forfriend.org และ Facebook Forfriend

Previous ArticleNext Article
ชนเผ่าสุขนิยม ชอบตระเวณกินร้านอาหาร เที่ยวไปเรื่อย ลองหากิจกรรมทำได้ตลอด และชอบที่จะแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสมา

Is Your Health Insurance Plan Right for You 0 539

Proin eu purus eget purus venenatis placerat volutpat vitae nulla. Duis vel tempus orci. Proin commodo aliquet diam, at tempor justo. Suspendisse sit amet aliquam nisi. Vestibulum a elit ipsum. Morbi interdum metus eget diam suscipit, nec commodo sapien scelerisque. Integer urna leo, auctor ac enim at, ornare mattis nunc. Morbi finibus risus ut libero tincidunt faucibus.

Dare to dream big

Donec pretium dapibus justo at fermentum. In nisi lorem, iaculis quis leo imperdiet, convallis mattis nunc. Nulla lobortis dui in ligula tempor volutpat. Praesent varius consectetur arcu ut aliquet. In pretium elit et tortor ultrices congue.

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

Nulla ac hendrerit nulla. Vivamus facilisis, orci a rutrum faucibus, erat ipsum vehicula ipsum, faucibus finibus lectus ante nec orci. Fusce pharetra lobortis felis nec eleifend. Curabitur et nibh sem. Praesent consectetur tincidunt libero vel lacinia.

Perfect opportunity

Suspendisse magna urna, faucibus euismod bibendum et, efficitur at ante. Integer consequat, quam in pulvinar ullamcorper, leo quam consequat turpis, non laoreet augue lacus vel nisl. Donec scelerisque eget mauris sed malesuada. Ut et nibh mollis, pulvinar arcu vel, elementum nunc. Nam dapibus mollis metus, at vulputate quam pellentesque id. Phasellus viverra sem pharetra purus pretium sagittis.

Quisque venenatis dignissim fermentum. Praesent convallis felis a tellus consectetur, ac mattis elit sodales. Fusce non diam lorem.

Eating Sweets Can Actually be Good for You – Here is Why 0 318

Proin eu purus eget purus venenatis placerat volutpat vitae nulla. Duis vel tempus orci. Proin commodo aliquet diam, at tempor justo. Suspendisse sit amet aliquam nisi. Vestibulum a elit ipsum. Morbi interdum metus eget diam suscipit, nec commodo sapien scelerisque. Integer urna leo, auctor ac enim at, ornare mattis nunc. Morbi finibus risus ut libero tincidunt faucibus.

We'll try one of each please 😉🍰. Follow @magnoliabakerycakesalon on Instagram! #magnoliabakerycakesalon

Posted by Magnolia Bakery on Sunday, July 9, 2017

 
Nullam eget nibh nibh. Phasellus eleifend magna vitae neque maximus, consectetur luctus nibh vestibulum. Quisque ornare ipsum nec auctor congue. Nunc ac elementum nisl. Aliquam non lectus non leo facilisis faucibus nec non ligula. Vivamus suscipit turpis risus, a hendrerit nibh sodales id. Cras tincidunt, leo et vulputate ornare, nisi sapien blandit justo, in congue justo nulla non ex mauris ultrices gravida.

🎂We hope everyone had a great holiday weekend🇺🇸! We're celebrating the 3 day work week with some mini cupcakes! 👌🏻🎂#magnoliabakery 📸: @ninafriend

Posted by Magnolia Bakery on Wednesday, July 5, 2017

 
In vestibulum, odio et vestibulum pharetra, ex est viverra elit, ac imperdiet ipsum est porta arcu. Suspendisse augue turpis, rutrum sit amet sapien eget, semper ultricies elit. Donec interdum nibh condimentum ante blandit tempor. Vivamus fringilla placerat lectus in efficitur. Vivamus viverra, augue a placerat commodo, nisi ligula congue turpis, imperdiet tempor magna mauris eget metus. In euismod ac libero eu lacinia.

Donec eget ante accumsan diam elementum condimentum a vitae magna. Integer tristique vestibulum nunc, eget maximus tellus. Praesent vitae malesuada velit. Etiam dapibus dolor in ligula mattis, ut luctus eros pulvinar.