ทาง Automattic ออกอัพเดต WP Super Cache 1.5.4 plugin มาแล้ว โดยแก้บักหลายรายการ ซึ่ง แก้บัก RSS feed ไม่อัพเดต ที่เคยรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นกัน และยังมีการแก้บักต่าง ๆ ดังนี้

อัพเดต : WP Super Cache ออกเวอร์ชัน 1.5.5 แล้ว

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน WP Super Cache 1.5.4?

 • Fix messages related to creating advanced-cache.php (#355, #354)
 • Deleting the plugin doesn’t need to delete the cache directory as it’s already done on deactivation. (#323)
 • Disable Jetpack mobile detection if Jetpack Beta is detected. (#298)
 • Add more checks on directories to make sure they exist before deleting them. (#324)
 • Add siteurl setting to CDN page for users who have WordPress in it’s own directory. (#332)
 • Don’t enable and then not save debug comments when toggling logging. (#334)
 • Show plugin activity html comments to users who disable caching for logged in users. (#335)
 • Better notifications on Preload page, and redo sql to fetch posts. Added “wpsc_preload_post_types_args” filter on post visibility, and wpsc_preload_post_types filter on post types used. (#336)
 • Use a cached feed if it is newer than the last time a post was updated. (#337)
 • Better define a sitemap (#340) but when the content type is unknown add more checks to find out what it is. (#346)
 • Save cache location correctly on the advanced settings page. (#345)
 • Make sure the debug log exists before toggling it on/off to ensure the http auth code is added to it.
 • Return the correct cache type to the REST API. Ignore supercache enabled status. (#352)
 • Fix cache contents in REST API showing double count of supercache files. (#353)
 • Move the nonce in the CDN page back into a function. (#346)
 • Use realpath to compare directories when loading the sample config file to account for symlinked directories. (#342)
 • Other minor changes to html or typos (Numbers are pull requests on Github.)

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน WP Super Cache  1.5.5

 • Catch fatal errors so they’re not cached, improve code that catches unknown page types. (#367)
 • Fix caching on older WP installs, and if the plugin is inactive on a blog, but still caching, give feeds a short TTL to ensure they’re fresh. (#366)
 • When preloading don’t delete sub-directories, or child pages, when caching pages. (#363)
 • Avoid PHP warnings from the REST API for settings that are not yet defined. (#361)
 • Added missing settings to the config file. (#360)